کارشناس ارشد مهندسی عمران( سازه) از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، سال1361

- عضو: جامعه مهندسان عمران آمریکا  American Socity of ivil Engineers

- مهندس صاحب امضاء در ایالت کالیفرنیا  Profissional Engineer state of California
- عضو نظام مهندسی ایران و دارای پروانه اشتغال پایه یک
- عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور توان
- مدیریت نظارت اجرائی پروژه های متعدد شرکت ازجمله :
- مراکز بهداشتی درمانی
- دادگستری بجنورد
- ساختمان پست بجنورد
- دادگستری آبادان
- دادگستری اهواز
- دادگستری مشهد
- دادگستری تبریز
- ساختمان دیوان عدالیت اداری تهران


دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +