یکشنبه, 07 مهر 1392 13:05

پیشینه شرکت

logo

بنیان گزاران مهندسان مشاور توان که از ابتدای دهه 50 خورشیدی فعالیت های گسترده ای در حوزه حرفه ای را تجربه کرده بودند ،این شرکت را در سال 1360 به ثبت رساندند .

مهندسان مشاورتوان دارای گواهینامه پایه یک معماری در ساختمان های مسکونی ،تجاری،اداری، صنعتی ،نظامی و همچنین گواهینامه تخصصی معماری در ساختمان های آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی می باشد.
همچنین این مهندسان مشاور دارای گواهینامه تخصصی سازه و گواهینامه تخصصی طراحی شهری از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

موضوع این شرکت عبارتست از انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی،توجیه فنی و اقتصادی طرحها،تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحها ،نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری.
مهندسان مشاور توان در طول سالهای فعالیت خود همواره به افق های حرفه ای تازه چشم داشته است .تنوع پروژه های این شرکت و بدیع بودن ایده های معماری و مهندسی به کار رفته در این پروژه ها ،نشان دهنده تعهد ویژه ما به ادامه خلاقانه و پویای فعالیتمان است.
این فعالیت تنها حرفه ما نیست بلکه عشقمان نیز هست .

دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +