مجتمع تجاری اداری قطعه S2-5 مجد

پروژه: مجتمع تجاری اداری قطعه S2-5 مجد

مکان: مشهد

زیربنا: 13200 متر مربع

کارفرما: شرکت مجد مشهد

دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +